Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
87/1999/QĐ-UB 11/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
85/1999/QĐ-UB 30/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
84/1999/QĐ-UB 29/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
83/1999/QĐ-UB 27/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
80/1999/QĐ-UB 25/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
82/1999/QĐ-UB 25/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
81/1999/QĐ-UB 25/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
79/1999/QĐ-UB 22/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
75/1999/QĐ-UB 16/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
76/1999/QĐ-UB 13/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2540 văn bản / 254 trang

Trang :