Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
20/2016/QĐ-UBND 24/06/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND; quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND cuả HĐND thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử hội thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
19/2016/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực

Tổng số : 2473 văn bản / 248 trang

Trang :