Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35/CT-UBND 24/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
26/CT-UBND 05/10/2009 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội V/v đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới "Kỷ niệm 1000 năm
Còn hiệu lực
94/2009/QĐ-UBND 03/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
69/2009/QĐ-UBND 28/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 01/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 18/03/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2008/CT-UBND 24/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2008/CT-UBND 24/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
45/2008/QĐ-UBND 11/07/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2007/CT-UBND 15/01/2007 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 65 văn bản / 7 trang

Trang :