Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
13/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2012/QĐ-UBND 27/04/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2012/QĐ-UBND 27/04/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
19/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
27/CT-UBND 20/12/2010 Chỉ thị số 27/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
30/2010/QĐ-UBND 21/07/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, ban hành Quy chế quản lý hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời trang chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Còn hiệu lực
23/2010/QĐ-UBND 31/05/2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".
Hết hiệu lực
22/2010/QĐ-UBND 31/05/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".
Hết hiệu lực
21/2010/QĐ-UBND 31/05/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
35/CT-UBND 24/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 64 văn bản / 7 trang

Trang :