Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
83/2005/QĐ-UB 07/06/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
03/2005/CT-UB 15/01/2005 CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2005/CT - UB 06/01/2005 CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
77/2004/QĐ-UB 05/06/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 64 văn bản / 7 trang

Trang :