Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/2000/QĐ-UB 29/02/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
17/2000/QĐ-UB 29/02/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
06/2000/QĐ-UB 20/01/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
19/1999/QĐ-LB 02/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
01/1999/QĐ-UB 02/01/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 165 văn bản / 17 trang

Trang :