Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
49/2013/QĐ-UBND 11/11/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
46/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
29/2013/QĐ-UBND 01/08/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 2,3 điều 16 Luật thủ đô).
Còn hiệu lực
19/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
12/2013/QĐ-UBND 12/04/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
50/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc điều chỉnh, sửa đổi Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
26/2012/QĐ-UBND 21/09/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
13/2012/QĐ-UBND 14/06/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 13/04/2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý sử dụng, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 165 văn bản / 17 trang

Trang :