Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35/2011/QĐ-UBND 05/12/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
20/2011/QĐ-UBND 05/07/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
45/2010/QĐ-UBND 13/09/2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
34/2010/QĐ-UBND 16/08/2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Còn hiệu lực
98/2009/QĐ-UBND 10/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
87/2009/QĐ-UBND 20/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
83/2009/QĐ-UBND 01/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
57/2009/QĐ-UBND 09/04/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
54/2009/QĐ-UBND 26/03/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
41/2008/QĐ-UBND 03/11/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 165 văn bản / 17 trang

Trang :