Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/2001/QĐ-UB 04/06/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
29/2001/QĐ- UB 25/05/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
22/2001/QĐ-UB 08/05/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
13/2001/CT- UB 16/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
15/2001/QĐ-UB 11/04/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI i
Còn hiệu lực
10/2001/QĐ-UB 09/03/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
06/2001/QĐ- UB 15/02/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
01/2001- CT- UB 03/01/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
59/1999/QĐ-UB 23/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
05/1999/QĐ-UB 18/01/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 30 văn bản / 3 trang

Trang :