Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Thành phố Hà Nội đăng tải Dự thảo quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội hoặc hộp thư: pthkh_sokhdt@hanoi.gov.vn trước ngày 20/8/2017. Trân trọng cảm ơn./.
Tài liệu đính kèm Du thao Quy dinh va Tai lieu kem theo.rar

Danh sách góp ý của dự thảo