Danh sách Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

DT_QD_Lam viec thu 7.doc.doc

0

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội V/v Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

Du thao NQ sua doi bo sung NQ 15.doc.doc

0

3

Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội

Du thao Quy che phoi hop_BCD389.doc.doc

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Du thao NQ ve thu chi ngan sach.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về một số giải pháp tăng cường công tác dân số trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Du thao NQ_Y te.doc.doc

0

Tổng số văn bản: 53

Trang: