HNP - Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 73).

Xem chi tiết...

HNP- Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế  tập trung tại khách sạn Hacinco phục vụ công tác cách ly phòng, chống bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Đống Đa thực hiện một số việc của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 72).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem