HNp - Về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19

Xem chi tiết...

HNP - Về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Xem chi tiết...

HNP - Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Xem chi tiết...

HNP - Về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem