Về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Xem chi tiết...

Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Xem chi tiết...

Kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố

Xem chi tiết...

Về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Xem chi tiết...

Về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Xem chi tiết...

Bài viết Xem