HNP - Về việc tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết...

HNP - Về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội

Xem chi tiết...

HNP - Về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố

Xem chi tiết...

HNp - Về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19

Xem chi tiết...

HNP - Về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem