Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ cần bổ sung thêm vào quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, Điều II có mục thân nhân của người có công cần bổ sung thêm: con dâu hợp pháp, cháu hợp pháp vì có trường hợp con đẻ, con nuôi, con dâu đã chết hết (cử tri quận Hà Đông).

Xem chi tiết...

Việc trả lời chất vấn còn chung chung, sự việc sai phạm đã xảy ra mà chỉ hứa hẹn khắc phục, chưa nhận rõ trách nhiệm dẫn đến những vi phạm vẫn tái diễn như việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vứt rác đổ phế thải sai quy định vẫn diễn ra...(cử tri quận Cầu Giấy).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem