Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng trạm bơm Văn Khê đã được phê duyệt tại Quyết định số 6489/QĐ-UBND ngày 28/10/2013. Dự án trên đã được triển khai từ năm 2013, tuy nhiên đến tháng 10/2016 thì dừng, UBND huyện đã đề xuất UBND Thành phố cho tiếp tục triển khai thực hiện tại các Văn bản số 4916/UBND-KT ngày 01/9/2016, số 4072/UBND-KT ngày 13/8/2018. Đề nghị thành phố quan tâm, tiếp tục triển khai dự án.

Xem chi tiết...

Cử tri tiếp tục đề nghị Thành phố kiểm tra, sớm chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm việc tiêu thoát nước tại xã Mai Đình để phục vụ sản xuất của người dân.

Xem chi tiết...

Đề nghị Thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp thủy lợi đẩy nhanh tiến độ bơm nước kịp thời phục vụ sản xuất để đảm bảo tiến độ gieo trồng theo khung thời vụ.

Xem chi tiết...

Đề nghị Thành phố kiểm tra, chỉ đạo kéo dài tuyến xe buýt số 93 đến thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Xem chi tiết...

Đề nghị Thành phố quan tâm, đầu tư cho Đề án du lịch xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem