Đề nghị Thành phố xem xét (1) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân cư đường Hồ Mễ Trì và (2) giải quyết tình trạng bãi rác và mương nước ô nhiễm trên đường Hồ Mễ Trì, đảm bảo đời sống nhân dân.

Xem chi tiết...

Đề nghị Thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện thu hồi xe tự chế (văn bản yêu cầu triến khai từ tháng 6/2017 nhưng đến nay chưa thấy thực hiện) (cử tri huyện Đan Phượng).

Xem chi tiết...

Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định (nhất là đối với các chung cư tái định cư) trên địa bàn Thành phố nhằm đảm bảo ổn định và an toàn cuộc sống cho các hộ dân sống tại các khu chung cư (cử tri quận Tây Hồ).

Xem chi tiết...

Đề nghị Thành phố tiếp tục nghiên cứu, xem xét, sớm điều chỉnh cơ chế vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và một số qui định bất cập khác trong Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội (Cử tri thị xã Sơn Tây).

Xem chi tiết...

Đề nghị Thành phố ban hành hướng dẫn cụ thể trong thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, bầu Ban quản trị, quản lý vận hành hoặc điều chỉnh giá dịch vụ quản lý nhà chung cư hiện còn nhiều bất cập (đã kiến nghị từ sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP, cử tri quận Long Biên).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem