Câu hỏi: Đề nghị Thành phố quan tâm sửa chữa nâng cấp tuyến phố Gầm Cầu, hạ ngầm đường điện, các loại cáp viễn thông trên tuyến phố Lý Nam Đế (15:17 14/11/2017)


Đề nghị Thành phố quan tâm sửa chữa nâng cấp tuyến phố Gầm Cầu, hạ ngầm đường điện, các loại cáp viễn thông trên tuyến phố Lý Nam Đế để đảm bảo cảnh quan đường phố, tránh các trường hợp gây cháy nổ.


Trả lời:
Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND thành phố Hà Nội với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội ngày 04/6/2016 về việc hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 sẽ thực hiện đồng bộ các hạng mục hạ ngầm cáp viễn thông do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo hình thức xã hội hóa, cáp điện lực trung, hạ áp do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội thực hiện; năm 2016 đã hạ ngầm 18 tuyến, đợt 1 năm 2017 Thành phố đã duyệt danh mục tại 57 tuyến phố (hiện đang thi công) phần đấu đến hết năm 2020 sẽ cơ bản hạ ngầm xong trên địa bàn 04 quận nội thành cũ (khoảng 320 tuyến phố) và tiếp tục thực hiện các quận còn lại.

 

Tuyến phố Lý Nam Đế nằm trong danh mục hạ ngầm đợt 1 năm 2017; phần xây dựng hệ thống cống bể kỹ thuật sử dụng chung hạ ngầm dây thông tin viễn thông do Viễn thông Hà Nội thực hiện; phần hạ ngầm điện lực do Công ty Điện lực Hoàn Kiếm thực hiện (đoạn nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm), Công ty Điện lực Ba Đình thực hiện (đoạn nằm trên địa bàn quận Ba Đình). Hiện nay các chủ đầu tư đã hoàn thành công tác thiết kế, đấu thầu và đang xin giấy phép thi công và hoàn thành trong năm 2017; UBND các quận sẽ thực hiện chỉnh tra đô thị (vỉa hè, nhà mặt phố…)

 

Đối với chủ trương hạ ngầm tuyến phố Gầm Cầu, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản số 1147/UBND-TCKH ngày 12/9/2017 đề nghị Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đồng bộ, thi công theo phương pháp cuốn chiếu để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật