Câu hỏi: Đề nghị Thành phố kiểm tra, chỉ đạo Sở Xây dựng sớm gia hạn cho huyện Phúc Thọ được sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ Đức Trung (15:47 04/12/2017)


Đề nghị Thành phố kiểm tra, chỉ đạo Sở Xây dựng sớm gia hạn cho huyện Phúc Thọ được sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ Đức Trung vì hiện nay, sở Xây dựng đã gia hạn cho huyện Đông Anh và huyện Đan Phượng được tiếp tục sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ Đức Trung trong khi huyện Phúc Thọ cũng đã đề nghị gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa được cho phép, như vậy sẽ không có sự đồng nhất trên địa bàn Thành phố.


Trả lời:
Việc sản xuất vật liệu xây dựng (bao gồm sản xuất gạch nung) trên địa bàn Thành phố phải tuân thủ Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến 2020, định hướng đến 2030 và Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

UBND Thành phố chưa giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng xem xét gia hạn thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ Đức Trung (lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải) trên địa bàn Thành phố. Thực tế, Sở Xây dựng chưa ban hành văn bản nào cho phép các huyện được kéo dài thời gian hoạt động của các cơ sở trên.

 

Để thống nhất giải quyết những tồn tại về việc xóa bỏ các lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn, UBND Thành phố đã có văn bản số 4063/UBND-ĐT ngày 22/8/2016 giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra thực tế số liệu báo cáo của các quận, huyện về thực trạng sản xuất gạch ngói nung trên địa bàn các quận, huyện; đồng thời lấy ý kiến Bộ Xây dựng về đề xuất kiến nghị của UBND Thành phố về lộ trình xóa bỏ các lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại theo đề xuất tại báo cáo số 6675/UBND-XDGT ngày 08/9/2014 của UBND Thành phố.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 8327/SXD-KTXD ngày 11/9/2017 xin ý kiến Bộ Xây dựng và văn bản số 8168/ SXD-KTXD ngày 05/9/2017 gửi các Sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện đề nghị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành và báo cáo thực trạng cũng như đề xuất lộ trình xóa bỏ các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn.  
 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật