Câu hỏi: Đề nghị Thành phố sớm giải quyết triệt để vấn đề nhân dân tại khu bãi rác lại Xuân Sơn – Sơn Tây cứ 3 đến 4 tháng cản trở không cho nhập rác (15:47 04/12/2017)


Đề nghị Thành phố sớm giải quyết triệt để vấn đề nhân dân tại khu bãi rác lại Xuân Sơn – Sơn Tây cứ 3 đến 4 tháng cản trở không cho nhập rác, mỗi lần như vậy huyện Phúc Thọ phải mất đến 15 ngày tồn rác tại các bãi rác ở các xã, thị trấn trong huyện gây ô nhiễm môi trường.


Trả lời:
- Thực hiện Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ khu xử lý chất thải Xuân Sơn) thuộc địa giới hành chính xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB và tình hình an ninh trật tự tại khu vực bãi rác Xuân Sơn thuộc địa bàn xã Tản Lĩnh.

 

Tới nay, UBND huyện Ba Vì đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả được 33,3/67 ha của 514 hộ với tổng kinh phí là: 266,8 tỷ đồng. Phần diện tích còn lại UBND Huyện đã lập phương án dự thảo và công khai đến các hộ, phấn đấu thực hiện cơ bản xong trong năm 2017.

 

- Trong quá trình thực hiện GPMB dự án còn một số tồn tại vướng mắc, đặc biệt đối với diện tích đất nông nghiệp các hộ khai hoang tại xứ đồng Lò Than (5,7 ha/51 hộ), các hộ khai đề nghị hỗ trợ bằng 6 lần đơn giá đất nông nghiệp, tương đương với mức giá 181.000 đ/sào.

 

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã tổng hợp, xin ý kiến các ngành chức năng của Thành phố. Liên ngành: Ban chỉ đạo GPMBTP - Sở Tài Chính - Sở Xây Dựng - Sở TN&MT - UBND huyện Ba Vì đã họp, có Tờ trình số 506/TTrLN-BCĐ Ngày 18 tháng 7 năm 2017 về việc áp dụng chính sách hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp tại xứ đồng Lò Than, thôn Hiệu Lực nằm trong chỉ giới GPMB, trình UBND Thành phố xem xét quyết định (nội dung này đang được xem xét, giải quyết).  

 

- Về tình hình an ninh trật tự, UBND huyện Ba Vì đã tập trung chỉ đạo các ngành và UBND xã Tản Lĩnh thực hiện công tác GPMB đối với dự án, hiện nay cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên trong thời gian thực hiện, do người dân vùng ảnh hưởng bãi rác Xuân Sơn bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường, chính sách giữa Sơn Tây và Ba Vì không đồng nhất. Nhân dân trong vùng ảnh hưởng liên tục gây sức ép với chính quyền các cấp bằng cách tụ tập đông người, dựng lán trại tại cổng bãi rác Xuân Sơn và ngăn cản không cho các xe chở rác vào bãi rác.

 

Để giải quyết tình trạng trên, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không thực hiện chặn xe chở rác, đảm bảo hoạt động tiếp nhận và xử lý rác cho 11 huyện và thị xã Sơn Tây;

 

Ngày 23/8/2017 Thường trực Thành ủy đã có chỉ đạo tại Thông báo số 870-TB/TU về việc giải quyết các vướng mắc, trong đó giao thị ủy Sơn Tây và Huyện ủy Ba Vì chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tại xã Xuân Sơn và thị xã Sơn Tây, xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì tăng cường tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt để người dân hiểu, từ đó vận động người dân tuân thủ, chấp hành theo quy định của pháp luật.
 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật