Câu hỏi: Đề nghị Thành phố cho tu bổ kè đoạn sông Bùi qua thôn Hạ Dục, thôn Hòa Xá, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ (16:56 15/06/2020)


Trả lời:


Đê tả Bùi hiện nay là đê cấp V, theo quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố) thì trách nhiệm quản lý, xây dựng, duy tu, bảo trì thuộc nhiệm vụ của cấp huyện thực hiện. Trong thời gian vừa qua Thành phố đã quan tâm hỗ trợ huyện Chương Mỹ thực hiện xử lý cấp bách một số công trình gia cố đê và bờ sông Bùi trên địa bàn trong đó có khu vực các xã Quảng Bị, Đồng Phú, Hoà Chính; Thành phố đã chấp thuận dùng nguồn vốn đầu tư công Ngân sách Thành phố để hỗ trợ huyện và giao Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư thực hiện dự án Nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy huyện Chương Mỹ. 
 
Đối với đề xuất của cử tri huyện Chương Mỹ, Thành phố sẽ giao các Sở, ngành của Thành phố phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, rà soát, đề xuất với UBND Thành phố theo quy định.
 

HNP


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật