Câu hỏi: Đề nghị Thành phố kiểm tra và xử lý nghiêm các nhà máy đầu nguồn xả nước thải trực tiếp ra sông Đáy không qua xử lý theo quy định (16:56 15/06/2020)


HNP - Hiện nay, định kỳ khoảng 3 đến 4 tuần nước sông Đáy lại đổi mầu đen, bốc mùi lạ, cá chết nhiều gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước ngầm sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị Thành phố kiểm tra và xử lý nghiêm các nhà máy đầu nguồn xả nước thải trực tiếp ra sông Đáy không qua xử lý theo quy định. 


Trả lời:
Trong thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực BVMT cũng như các thông tin, phản ánh báo chí nêu về ô nhiễm môi trường của một số doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng và Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, tăng cường và giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BVMT theo thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 
 
Hàng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với khoảng hơn 2.000 cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BVMT với tổng mức xử lý hàng năm trên 15 tỷ đồng, đặc biệt đối với việc xả nước thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật cho phép về môi trường và xả nước thải vào nguồn nước chưa có giấy phép theo quy định. Năm 2019 (tính đến hết ngày 31/12/2019), số lượng cơ sở được thanh, kiểm tra là 2.918 cơ sở; xử lý vi phạm hành chính đối với 1.748 cơ sở với tổng số tiền phạt là 17.736.325.609 đồng (trong đó tính riêng trên địa bàn lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy là 16.245.200.609 đồng). Đối với từng vụ việc, đơn vị cụ thể, các cơ quan chức năng đã báo cáo UBND Thành phố và kiến nghị các biện pháp xử lý theo quy định. 
 
Trong thời gian tới, nhằm tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh BVMT và quản lý tài nguyên nước, tại hầu hết các chương trình trọng tâm sắp tới của Thành phố đều được UBND Thành phố chỉ đạo quyết liệt và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã để tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố; tập trung chủ yếu vào các khu vực, cơ sở có hoạt động sản xuất tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguồn thải lớn; phát hiện các vi phạm, kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp có hành vi xả nước thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật cho phép về môi trường, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.
 

HNP


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật