Câu hỏi: Đề nghị UBND Thành phố xem xét, xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cho đơn vị C3-Cầu Giẽ (16:56 15/06/2020)


HNP - Năm 1966, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tây đã giao cho Tỉnh đoàn Hà Tây phối hợp với Huyện đội Phú Xuyên thành đơn vị thanh niên xung phong lấy tên là C3 Cầu Giẽ, trên thực tế đã tồn tại Đại đội này cho đến khi ký kết Hiệp định Pari năm 1973. Đến nay các đội viên C3-Cầu Giẽ đã cao tuổi, việc tập hợp tư liệu khó khăn nên chưa được Thành phố xem xét xác nhận phiên hiệu. Đề nghị UBND Thành phố xem xét, xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cho đơn vị C3-Cầu Giẽ. 


Trả lời:
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT- BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.
Điều 11, Chương III về trình tự, thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong do cấp tỉnh, cấp huyện thành lập, quản lý và sử dụng quy định:
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này đến Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh.
2. Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.
3. Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định:
a) Trường hợp có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.
Nội dung của quyết định xác nhận phải phản ánh đầy đủ các tiêu chí quy định tại Chương II Thông tư này;
b) Trường hợp không đủ hồ sơ xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND Thành phố sẽ giao Sở Nội vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong cho đơn vị C3-Cầu Giẽ.
 

HNP


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật