Câu hỏi: Đề nghị Thành phố đôn đốc Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng Cảng thông quan nội địa của Thành phố (10:04 29/07/2021)


HNP - Đề nghị Thành phố đôn đốc Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng Cảng thông quan nội địa của Thành phố, vì: dự kiến qúy IV/2020 sẽ triển khai thi công nhưng đến nay, Chủ đầu tư vẫn chưa triển khai (theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án mới cơ bản hoàn thành xong công tác GPMB).


Trả lời:
Dự án Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm được UBND Thành phố giao Công ty TNHH ICD Hà Nội làm chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001137 ngày 05/02/2013 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 và Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 02/7/2019. Trên cơ sở rà soát của các Sở, ngành và báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5464/KH&ĐT-NNS ngày 02/11/2020, UBND Thành phố đã có Văn bản số 5603/UBND-KH&ĐT ngày 01/12/2020 yêu cầu Nhà đầu tư nghiêm túc triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật, của Thành phố và tiến độ đã cam kết. UBND Thành phố giao các Sở, ngành: Kế hoạch- Đầu tư, Quy hoạch- Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, UBND huyện Gia Lâm và đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục có liên quan đến Dự án theo đúng quy định của pháp luật; giám sát chặt trẽ việc triển khai dự án của Nhà đầu tư, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo những nội dung còn vướng mắc, vượt thẩm quyền. 

HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật