Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

2 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

3 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

4 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

5 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

6 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

7 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

8 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

9 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

10 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2707 Thủ tục / 271 Trang

Trang :