Thủ tục

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Trình tự thực hiện
- Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
Cách thức thực hiện Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (egov.hanoi.gov.vn)
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
(1) Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.
Hồ sơ trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
(2) Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:
a) Văn bản đề nghị cấp lại;
b) Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi Sở Công Thương.
 
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Kết quả thực hiện Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Lệ phí 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định (chỉ thu phí thẩm định đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung khi thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc bổ sung địa điểm kinh doanh).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; theo Mẫu Phụ lục 54.

Yêu cầu Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;
Cơ sở pháp lý
- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013
- Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
- Thông tư 21/2013/TT-BCT  ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Các thủ tục khác