Thủ tục

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

Trình tự thực hiện
Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội.
Bước 2: Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.
Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội. Địa chỉ: - Số 86 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Số 02 Bế Văn Đàn, quận Hà Đông, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT; 
2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án (Bệnh án sản khoa hoặc bệnh khác), Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, sổ khám bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;
3. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Không có
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Kết quả thực hiện Biên bản khám giám định
Lệ phí Căn cứ Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu giấy đề nghị khám giám định (Phụ lục 2, Thông tư 56/2017/TT-BYT)

Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý
- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13  ngày 20/11/2014;
- Luật An toàn vệ sinh lao động số  84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực Y tế;
- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

Các thủ tục khác