Thủ tục

Khám giám định tổng hợp

Trình tự thực hiện
Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội.
Bước 2: Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.
Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội. Địa chỉ: - Số 86 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Số 02 Bế Văn Đàn, quận Hà Đông, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT đối với trường hợp người được giám định tổng hợp thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định hoặc Giấy đề nghị khám giám định của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT đối với trường hợp người lao động không còn làm nghề, công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp mà phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian bảo đảm của bệnh, bao gồm cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng và người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. 
2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản giám định y khoa lần gần nhất nếu đã được giám định.
3. Các giấy tờ khác theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 hoặc Điều 6 Thông tư số 56/2017/TT-BYT phù hợp với đối tượng và loại hình giám định.
4. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Không có
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Kết quả thực hiện Biên bản khám giám định
Lệ phí Căn cứ Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động ( Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT)
- Mẫu giấy đề nghị khám giám định (Phụ lục 2, Thông tư 56/2017/TT-BYT);
Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý
- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
- Luật An toàn vệ sinh lao động số  84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực Y tế;
- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

Các thủ tục khác