Thủ tục

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Trình tự thực hiện
Bước 1. Nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng.
Bước 2. Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện việc tiêm chủng vắc xin.
Bước 3. Sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế cấp ngay giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị.
2. Minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực (nếu có). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho một lần cấp giấy chứng nhận
Thời hạn giải quyết Ngay sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Kết quả thực hiện Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng.
Lệ phí - Tiêm chủng vắc xin sốt vàng và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế: 8 USD/lần. - Tiêm chủng (gồm vắc xin đường uống, đường tiêm) áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhạn tiêm chủng quốc tế hặc áp dụng biện pháp dự phòng: 85.000 đồng/lượt.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị (Theo Mẫu số 02, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018)

Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2017;
- Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Các thủ tục khác