Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

12 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

13 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

14 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

16 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

17 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

18 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

20 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :