Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

12 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

13 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

14 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

15 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

16 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

17 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

18 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

19 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

20 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

Tổng số 2732 Thủ tục / 274 Trang

Trang :