Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

42 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

43 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taewondo (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

44 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

45 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

46 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

47 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

48 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

49 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

50 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2749 Thủ tục / 275 Trang

Trang :