Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

52 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

53 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

54 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

55 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

56 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

57 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

58 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

59 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2732 Thủ tục / 274 Trang

Trang :