Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

62 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

63 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

64 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

65 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

66 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

67 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

68 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

69 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

70 Giám định vết thương còn sót (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :