Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (cấp lần đầu) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

72 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

73 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

74 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

75 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

76 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

77 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

78 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của công đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

79 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

80 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :