Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

82 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

83 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

84 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

85 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

86 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

87 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

88 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

89 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

90 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2749 Thủ tục / 275 Trang

Trang :