Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

82 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

83 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

84 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

85 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

86 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

87 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

88 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

89 Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

90 Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :