Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

82 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

83 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

84 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

85 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

86 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

87 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

88 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

89 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

90 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc doanh nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :