Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

12 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

13 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

14 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

16 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

17 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

18 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

20 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 250 Thủ tục / 25 Trang

Trang :