Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

32 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

33 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

34 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

35 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

36 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

37 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

38 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

39 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

40 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 261 Thủ tục / 27 Trang

Trang :