Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

42 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

43 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

44 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

45 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

46 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

47 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

48 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

49 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

50 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 250 Thủ tục / 25 Trang

Trang :