Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

62 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường Tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

63 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

64 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

65 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

66 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

67 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

68 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

69 Thu hồi đất (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

70 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 300 Thủ tục / 30 Trang

Trang :