Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

62 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

63 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

64 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

65 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

66 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

67 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

68 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

69 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

70 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 250 Thủ tục / 25 Trang

Trang :