Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

82 Thủ tục: Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

83 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

84 Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

85 Thủ tục: Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

86 Thủ tục: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

87 Thủ tục: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

88 Thủ tục: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

89 Thủ tục: Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

90 Thủ tục: Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 300 Thủ tục / 30 Trang

Trang :