Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Thủ tục: Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

62 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

63 Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

64 Thủ tục: Đăng ký lại khai tử (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

65 Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

66 Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

67 Thủ tục: Đăng ký giám hộ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

68 Thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

69 Thủ tục: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

70 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 154 Thủ tục / 16 Trang

Trang :