Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường Tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Thủ tục: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 35 Thủ tục / 4 Trang

Trang :