Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 73: Hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP. (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Thủ tục 72: Miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập. (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Thủ tục 1: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ (TTHC mức 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 73 Thủ tục / 8 Trang

Trang :