Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

3 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

4 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

5 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

6 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

7 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

8 Thông báo hoạt động khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

9 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

10 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 128 Thủ tục / 13 Trang

Trang :