Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 261 Thủ tục / 27 Trang

Trang :