Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

2 Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

3 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

4 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

5 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

6 Kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

7 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

8 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

9 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

10 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2715 Thủ tục / 272 Trang

Trang :