Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội (16:09 10/01/2019)


HNP - Ngày 21/12/2018 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6910/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội.


Chi tiết xem tại tệp đính kèm


HNP


Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật