HNP – Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông báo cho bà Trần Thị Phương, sinh năm 1969; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng tại thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1996 đến nay không có tin tức.

Xem chi tiết...

HNP – Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1962; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích tại thôn Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Sen vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì.  

Xem chi tiết...

HNP – Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thông báo cho: Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1972; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không liên lạc được và không có tin tức gì.

Xem chi tiết...

HNP – Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1965; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hòa vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11/2007 đến nay không có tin tức gì.

Xem chi tiết...

HNP – Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thông báo cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Đỗ Thị Bích Luyến, sinh năm 1957, CMND số 001157002231 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư cấp ngày 14/02/2015.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem