HNP - Ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 362/UBND-NC về thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại văn bản số 564-CV/TU ngày 8/11/2022 về tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thông báo cho: Bà Trần Thị Thuận, sinh năm 1979; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Văn Quán 1, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, bỏ nhà đi không liên lạc gì với gia đình từ năm 1995 cho đến nay không có tin tức gì.

Xem chi tiết...

HNP - Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thông báo cho: Bà Đỗ Thị Thanh, sinh năm 1983; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, bỏ nhà đi không liên lạc gì với gia đình từ ngày 07/5/1999 cho đến nay không có tin tức gì.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem