HNP - Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thông báo cho: Bà Trần Thị Thuận, sinh năm 1979; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Văn Quán 1, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, bỏ nhà đi không liên lạc gì với gia đình từ năm 1995 cho đến nay không có tin tức gì.

Xem chi tiết...

HNP - Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thông báo cho: Bà Đỗ Thị Thanh, sinh năm 1983; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, bỏ nhà đi không liên lạc gì với gia đình từ ngày 07/5/1999 cho đến nay không có tin tức gì.

Xem chi tiết...

HNP - Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thông báo cho ông Vũ Quang Bình, sinh năm 1936; Nơi cư trú cuối cùng tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1993 đến nay không có tin tức.

Xem chi tiết...

HNP – Theo Báo cáo của Thanh tra thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp thường xuyên 11.257 lượt công dân (giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2021) đến khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 4.890 lượt công dân, trong đó có 11 lượt đoàn đông người/04 vụ việc.

Xem chi tiết...

HNP - Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thông báo cho chị Phạm Thị Huyền – sinh năm 1981; Hộ khẩu thường trú tại: Công ty thông tin tín hiệu đường sắt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, biết:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem