HNP - Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thông báo cho: Ông Phùng Văn Cách, sinh năm 1931; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bỏ nhà đi không liên lạc gì với gia đình.

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 24/3/2020, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-TA, thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Văn Việt Hoa.

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 30/01/2019, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TA, thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Nguyễn Ngọc Ánh.

Xem chi tiết...

HNP - Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông báo tìm kiếm bà Phan Thị Thu; sinh năm 1972; Hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng tại Xóm Cuối, thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bỏ nhà đi từ tháng 02/1997 đến nay không có tin tức gì.

Xem chi tiết...

HNP – Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 06/10/1968; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng tại thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1991 đến nay không có tin tức.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem