STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tôi muốn hỏi cách đăng ký website với Bộ Công thương

Trần Hoàng Thiên

10:05 04/08/2020

Có 1 Trả lời

2

Quy định mức giá nước sinh hoạt cho hộ gia đình có hộ khẩu tạm trú KT2

Phạm Trọng Thanh

09:39 04/08/2020

Có 1 Trả lời

3

Xin bản scan quyết định 2563/2020/QĐ-UBND thành phố Hà Nội về việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Lê Hà Tiên

19:16 03/08/2020

Có 1 Trả lời

4

Sang tên hoá đơn điện và nuớc

Trần văn mạnh

22:24 01/08/2020

Có 1 Trả lời

5

Phản ánh về việc không cho làm thủ tục đăng ký đất và tài sản gắn liền với đất đến nay là 6 năm

Đỗ Thúy Hằng

16:12 30/07/2020

Có 1 Trả lời

6

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Phạm Thu Hương

15:29 30/07/2020

Có 1 Trả lời

7

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm

Ngô Văn Thịnh

18:49 28/07/2020

Có 1 Trả lời

8

Thẻ căn cước công dân

Lê thị trang

01:23 26/07/2020

Có 1 Trả lời

9

Xin giấy xác nhận dân sự

Nga vu

15:09 24/07/2020

Có 1 Trả lời

10

Đổi CCCD khi đủ 60 tuổi

Nguyễn Văn Yên

07:28 23/07/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 4335 Câu hỏi / 434 trang

Trang: