STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cách tính số buổi làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chu Thị Mai

15:12 12/11/2018

Có 1 Trả lời

2

Cơ chế một cửa và một cửa liên thông

huong

10:30 12/11/2018

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu

Hoàng Việt Hòa

19:08 10/11/2018

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về văn bản 5757/QĐ-UBND

Hải

15:34 10/11/2018

Có 1 Trả lời

5

V/V xác nhận của UBND dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân

Tăng Văn Tuấn

16:50 09/11/2018

Có 1 Trả lời

6

Câu hỏi về chế độ mai táng phí với người có công

Nguyễn Thị Tố Nga

06:13 09/11/2018

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về tách thửa đất

Hoàng Quyên

22:44 08/11/2018

Có 1 Trả lời

8

Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

20:10 08/11/2018

Có 1 Trả lời

9

Đóng BHXH cho người trên 50 tuổi

Nguyễn Nhung

15:26 07/11/2018

Có 1 Trả lời

10

Thi công xây dựng hộp đấu nối

Đặng Xuân Linh

14:06 07/11/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 3583 Câu hỏi / 359 trang

Trang: