STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cấp căn cuớc công dân

Nguyễn văn thiển

21:42 18/07/2018

Có 1 Trả lời

2

Xe buýt

Lưu Huy

13:04 17/07/2018

Có 1 Trả lời

3

Nâng lương trước thời hạn

Trịnh Văn Thắng

15:21 16/07/2018

Có 1 Trả lời

4

Chế độ phụ cấp công chức tại bộ phận 1 cửa

Lê Thị Hiền Giang

10:46 14/07/2018

Có 1 Trả lời

5

Xin nhờ trợ giúp về làm sổ hộ khẩu và tạm trú

Trang lan anh

05:43 14/07/2018

Có 1 Trả lời

6

Về việc thu gom rác

nguyễn anh tuấn

18:39 13/07/2018

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về cấp đổi CMND

Phạm minh Bắc

11:27 12/07/2018

Có 1 Trả lời

8

Xin cấp thẻ căn cước công dân

Hoang Lan Huong

11:05 11/07/2018

Có 1 Trả lời

9

TTHC cấp xã năm 2018

Trung Thị Phương Thảo

22:17 10/07/2018

Có 1 Trả lời

10

Quỹ đất phục vụ mục đích công ích

Trần Luyến

15:45 09/07/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 3422 Câu hỏi / 343 trang

Trang: